Dohoda o uznaní záväzku

Dlžník pohľadávku vyčíslenú v súlade so zmluvou a uznesením mestského zastupiteľstva č. 913/2012 uvedenú v čl. III dohody uznáva a zaväzuje sa ju uspokojiť vecným plnením. Táto dohoda bola podpísaná dňa 11.02.2013 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 14.02.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.2.2013 | Počet zobrazení: 3463
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.