Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288806151200

Zriadenie vecného bremena - práva prechodu peši a prejazdu motorovými vozidlami a právo uloženia a následného užívania inžinierskych sieti na pozemkoch v katastrálnom území Podunajské Biskupice, parc. č. 5266/2 – záhrady o výmere 37 m2 a parc. č. 5265/3 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 16 m2, zapísaných na liste vlastníctva č. 1 ako parcela registra „C“. Uzatvorené dňa: 18.12.2012
Zverejnené dńa: 5.2.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 5.2.2013 | Počet zobrazení: 1368
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.