Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288808001200

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 2888808001200 uzatvorená medzi hlavným mestom ako povinným z vecného bremena a spoločnosťou Západoslovenská distribučná, a.s. ako oprávneným z vecného bremena, ktorej predmetom je usporiadanie vzťahu k pozemkom v k. ú. Ružinov a k. ú. Nivy, na ktorých sú situované stavby trafostaníc vo vlastníctve oprávneného z vecného bremena. Rozsah pozemkov je uvedený v predmetnej zmluve.
Zverejnené dňa: 1.2.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 1.2.2013 | Počet zobrazení: 1463
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.