Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286507701200/0099

Uzatvorená dňa 28.01.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa realizácie stavebného objektu SO 601 Trafostanica, prípojka VN, ktorý je súčasťou stavby " Bytový dom Jaskový rad" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 21668. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.01.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.1.2013 | Počet zobrazení: 1439
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.