Dodatok č. 1 k Zmluve o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507501100/0099

Uzatvorený dňa 28.01.2013, predmetom ktorého je pristúpenie nového účastníka ku zmluve ako budúceho oprávneného z vecného bremena s tým, že pôvodne označovaný budúci oprávnený z vecného bremena, v dodatku označený ako účastník zmluvy, preberá na seba všetky záväzky a povinnosti z predmetnej zmluvy vyplývajúce pre budúceho oprávneného z vecného bremena. Účinnosť dodatku: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa : 29.01.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 29.1.2013 | Počet zobrazení: 1732
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.