Dohoda o mimosúdnom vyrovnaní č. 248807291200

Dohoda o usporiadní vlastníckeho vzťahu k pozemkom KN registra „C“ v k. ú. Lamač, parc. č. 2555/194 - záhrady o výmere 413 m², parc. č. 2555/195 -záhrady o výmere 1143 m², parc. č. 2555/225 - záhrady o výmere 735 m², v spoluvlastníckom podiele ½, vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy podľa LV č. 3847. Podpísané dňa: 25.1.2013
Zverejnené dňa: 25.1.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.1.2013 | Počet zobrazení: 4964
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.