Zmluva o nájme pozemku č. 088807861200

Prenájom časti pozemkov: registra E: parc. č. 3135/1 zodpovedajúca časti pozemku registra C parc. č. 3150/43 – ostatná plocha vo výmere 390 m2 v k.ú. Rača, v podiele 1/2, prenájom pozemku registra E parc. č. 3431 zodpovedajúca časti pozemku registra C parc. č. 3282/10 – zastavaná plocha vo výmere 13 m2 v k.ú. Rača, v podiele 1/2 a prenájom časti pozemku registra E parc. č. 4304 zodpovedajúca pozemku registra C parc. č. 2737/68 – zastavaná plocha vo výmere 232 m2 v k.ú, Trnávka (v celkovej výmere 635 m2). Uzatvorená dňa: 23.1.2013
Zverejnené dňa: 25.1.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 25.1.2013 | Počet zobrazení: 1188
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.