Dohoda o usporiadaní vlastníckych vzťahov č. 248807951200

Majetkovoprávne usporiadanie vlastníckych vzťahov vzťahov k pozemku registra „C“ parc. č. 2743/29 – zastavané plochy a nádvoria vo výmere 735 m2, v spoluvlastníckom podiele 1/10, v katastrálnom území Vajnory. Uzatvorená dňa 11.1.2013
Zverejnené dňa: 11.1.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 11.1.2013 | Počet zobrazení: 2834
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.