Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507681200/0099

Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507681200/0099 uzatvorená dňa 02.01.2013 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia prípojky plynu pre stavbu "STL plynovod, rozšírenie siete, Trnavská cesta" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Nové Mesto ako parc.č. 15140/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 3.1.2013
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.1.2013 | Počet zobrazení: 1342
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.