Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507541200/0099

Uzatvorená dňa 13.12.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa stavebného objektu SO-09-01 Horúcovod, ktorý je súčasťou objektovej sústavy stavby „Administratívno - logistické centrum Slovnaftská ul. Bratislava“ na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Nivy ako parc. č. 22198/3. Účinnosť zmluvy : dňom nasledujúcim po dni zverejnenia
Zmluva zverejnená dňa : 28.12.2012
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 28.12.2012 | Počet zobrazení: 1197
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.