Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801571200

Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 383 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/62, LV č. 4146, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.12.2012 | Počet zobrazení: 2984
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.