Dohoda o zrušení predkupného práva č. 248801531200

Dohoda o zrušení predkupného práva hlavného mesta SR Bratislavy k stavbe súp. č. 379 (samostatne stojaca garáž) na pozemku registra „C“ parc. č. 11921/58, LV č. 4091, v katastrálnom území Nové Mesto a na výmaze tohto predkupného práva z údajov katastra nehnuteľností.
Zverejnené dňa: 27.12.2012
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 27.12.2012 | Počet zobrazení: 3234
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.