Kúpna zmluva č. 606000412

Kúpna zmluva na predaj pozemkov registra "C" KN parc. č. 17332/36 o výmere 19 m2 - zastavané plochy a nádvoria a parc. č. 17332/75 o výmere 180 m2, LV č. 65 v k.ú. Rača.
Zverejnené dňa: 20.12.2012
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 20.12.2012 | Počet zobrazení: 1095
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Predaj majetku > Kúpne zmluvy
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.