Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507391200/0099

Uzatvorená dňa 07.12.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa uloženia novej NN káblovej prípojky pre stavbu "Novostavba RD - Vila Kristína, Bartoňova ul.č. 27, Bratislava" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Staré Mesto ako parc.č. 21488/1 a na pozemku registra "E" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú.Staré Mesto ako parc.č. 21490. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.12.2012
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 10.12.2012 | Počet zobrazení: 1709
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.