Zmluva o zriadení vecného bremena č. 28 88 0737 12 00

Zmluva o zriadení vecného bremena č. 288807371200, uzatvorená dňa 3.12.2012 týkajúca sa pozemkov registra "C" katastra nehnuteľností parc. č. 1426/312 a parc. č. 1426/313 v k.ú. Karlova Ves medzi povinným z vecného bremena: Hlavným mestom SR Bratislava a oprávneným z vecného bremena: Petrom Pokorným s manželkou Zuzanou Pokornou, spočívajúce v práve vloženia a následného prevádzkovania inžinierskych sietí.
Zverejnené dňa: 3.12.2012
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 3.12.2012 | Počet zobrazení: 1574
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.