Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 286507071200/0099

Uzatvorená dňa 14.11.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa kanalizačnej, vodovodnej a elektrickej prípojky, ktoré sú súčasťou stavby "Sociálne zariadenie vodičov MHD DPB a.s.- Prokofievova ulica " na pozemkoch registra "C" katastra nehnuteľností v k.ú. Petržalka ako parc.č. 3436 a 3450/1. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 14.11.2012
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 14.11.2012 | Počet zobrazení: 1556
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Prenájom pozemkov

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.