Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena a prevzatí záväzku č. 286505641200/0099

Uzatvorená dňa 26.10.2012 pre účely budúceho zriadenia vecného bremena týkajúceho sa zriadenia a uloženia preložky vodovodu k stavbe "Obchodné centrum Podunajské Biskupice" na pozemku registra "C" katastra nehnuteľností vedeného v k.ú. Podunajské Biskupice ako parc.č.3999/4. Účinnosť zmluvy: dňom nasledujúcim po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 30.10.2012
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 30.10.2012 | Počet zobrazení: 1844
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Zmluvy o vecnom bremene
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.