Zmluva o nájme časti pozemku

Zmluva č. 89404870600 o nájme časti pozemku na križovatke Starohájska a Furdekova za účelom umiestnenia reklamného zariadenia typu reklamná tabuľa. Nájomca: Závodisko, š. p.. Zmluva nadobudla platnosť a účinnosť dňom podpisu oboch zmluvných strán a to 19.3.2008.
Zverejnené dňa: 18.1.2011
 

 
 
 

Odkazy

 

Aktualizácia: 18.1.2011 | Počet zobrazení: 4774
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Archív zmlúv > Archív zmlúv 2008 > Nájomné zmluvy 2008 > Prenájom pozemkov 2008
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Úvery a NFV

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.