Zámery 2023

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 34 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.10.2023Súťaž - nájom nebytového priestoru - Mýtny domček, Staré Mesto - VÝSLEDOK
Mytny_domcek
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov - Mýtneho domčeka, k. ú. Staré Mesto
13.10.2023Súťaž - nájom nebytového priestoru - Budyšínska 1, Nové Mesto - VÝSLEDOK
Budysinska
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 91,30 m2 na prizemí stavby, Budyšínskej 1, k. ú. Nové Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
13.10.2023Súťaž - nájom nebytového priestoru - Bodrocká 44, Pod. Biskupice - VÝSLEDOK
Bodrocka
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru vo výmere 24 m2 na Bodrockej 44 v Bratislave, nachádzajúcom sa na prizemi stavby, k. ú. Podunajské Biskupice s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
13.10.2023Nová súťaž - nájom nebytového priestoru - Hany Meličkovej č. 11/B, Karlova Ves - VÝSLEDOK
Hany_Melickovej_11B
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. NP 5 vo výmere 58,64 m2, na ulici Hany Meličkovej 11/B, Karlova Ves, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
6.10.2023Nová súťaž - predaj pozemku - Schengenská ulica, Čunovo
Cunovo
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
6.10.2023Nová súťaž - predaj nehnuteľnosti - Kozia 9, Staré Mesto - VÝSLEDOK
Kozia9
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
6.10.2023Nová súťaž - predaj pozemkov - Vrakunská cesta, Ružinov - VÝSLEDOK
Vrakunska
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Vrakunská cesta, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
6.10.2023Nová súťaž - predaj pozemkov - Polianky, Dúbravka - VÝSLEDOK
Polianky
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
6.10.2023Nová súťaž - predaj pozemkov - Mlynské luhy, Ružinov - VÝSLEDOK
Mlynske_luhy
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Mlynské luhy, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
6.10.2023Nová súťaž - predaj nehnuteľnosti na Komárovskej 37, Pod. Biskupice - VÝSLEDOK
Komarovska_37
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Podunajské Biskupice, Komárovská 37, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
27.9.2023Nová súťaž - Nájom nebytového priestoru č. 1.36 - podchod Hodžovo námestie - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
27.9.2023Nová súťaž - Nájom nebytového priestoru č. 1.33 - podchod Hodžovo námestie - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto , s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
27.9.2023Nová súťaž - Nájom nebytového priestoru č. 1.31B - podchod Hodžovo námestie - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.31B vo výmere 44,44 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, v Bratislave, katastrálne územie Staré Mesto, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
10.7.2023Súťaž - predaj garážových stojísk - Nám. M. Benku 1-16, NP č. 101 - VÝSLEDOK
Nam_M_Benku_101
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, garážové stojiská na Námestí Martina Benku 1-16 v nebytovom priestore č. 101, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
10.7.2023Súťaž - predaj garážových stojísk - Nám. M. Benku 1-16, NP č. 100 - VÝSLEDOK
Nam_M_Benku
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, garážové stojiská na Námestí Martina Benku 1-16 v nebytovom priestore č. 100, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
4.7.2023Súťaž - predaj pozemku - Schengenská ulica, Bratislava
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemku v Bratislave, k. ú. Čunovo, Schengenská ulica, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
4.7.2023Súťaž - predaj pozemku - Mlynské luhy, Bratislava - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Mlynské luhy, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
4.7.2023Súťaž - predaj pozemku - Vrakunská cesta, Bratislava - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Ružinov, Vrakunská cesta, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
21.6.2023Súťaž - nájom nebytového priestoru č.1.38 - Hodžovo námestie - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.38 vo výmere 67,12 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, v Bratislave, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
21.6.2023Súťaž - nájom nebytového priestoru č. 1.36 - Hodžovo námestie - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.36 vo výmere 36,34 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, v Bratislave, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
21.6.2023Súťaž - nájom nebytového priestoru č. 1.33 - Hodžovo námestie - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.33 vo výmere 10,07 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, v Bratislave, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
21.6.2023Súťaž - nájom nebytového priestoru č. 1.31B - Hodžovo námestie - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. 1.31B vo výmere 44,44 m², nachádzajúceho sa v podchode na Hodžovom námestí, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
21.6.2023Nájom nebytového priestoru na ulici H. Meličkovej 11/B - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru č. NP 5 nachádzajúceho sa v stavbe na ulici Hany Meličkovej 11/B v Bratislave, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
5.6.2023Súťaž - predaj nehnuteľnosti na Kozej 9, k.ú. Staré Mesto, Bratislava - VÝSLEDOK
Kozia9
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k nehnuteľnostiam v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, Kozia 9, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
5.6.2023Súťaž - predaj pozemku v Dúbravke, Polianky - VÝSLEDOK
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na prevod vlastníctva k pozemkom v Bratislave, k. ú. Dúbravka, Polianky, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie

Zobrazených je 25 z celkového počtu 34 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 6.2.2023
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2023

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.