Zámery 2013

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
11.6.2013Zverejnenie zámeru prípadu hodného osobitného zreteľa [PDF, 24 kB]
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje STARZ svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu bazénov na prevádzkach Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy. Prenájom bazénu – dráhohodín 50 m a 25 m a posilňovne na plavárni Pasienky pre 15 subjektov
11.6.2013Zverejnenie zámeru prípadu hodného osobitného zreteľa [PDF, 30 kB]
v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňuje STARZ svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa krátkodobého nájmu ľadovej plochy na prevádzkach Správy telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy. Prenájom Zimného štadióna Ondreja Nepelu, Odbojárov 9, Bratislava štarom subjektom a Zimného štadióna Harmincova Bratislava jednému subjektu
11.6.2013Prenájom letnej terasy [PDF, 69 kB]
Mestský ústav ochrany pamiatok zverejňuje svoj zámer prenajať 1. nádvorie objektu na Uršulínskej 9 na účely letnej terasy každoročne od 15.5. do 15.9. Veľkosť prenajímanej plochy je 20 m 2.
14.5.2013Prenájom stravovacej prevádzky a zázemia stravovacej prevádzky v Domove jesene života
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Zverejnenie zámeru zariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy – Domov jesene života v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, v znení neskorších predpisov prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa svoju stravovaciu prevádzku a zázemie stravovacej prevádzky.
14.5.2013Prenájom nebytového priestoru v Domove pri kríži
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Zverejnenie zámeru zariadenia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Domov pri kríži prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa nebytový priestor v súlade s ustanovením § 9a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 27.3.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2013

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.