Zámery 2018 - archív dokumentov

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
10.8.2018Vianočné trhy 2018 - výsledky
Vianocne trhy
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava, v rámci projektu „Vianočné trhy 2018“ vyhlasuje výsledky výberového konania na prenájom stánkov na predaj vianočných darčekov, lahôdok na domov a občerstvenia v lokalite Hlavné námestie a Františkánske námestie, za účelom priblíženia tradícií v historickom kontexte Bratislavy návštevníkom trhov.
14.5.2018Prenájom nehnuteľnosti na Znievskej ul. 26 v Bratislave
Znievska_26
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytových priestorov, terás, bytu a pozemkov na Znievskej 26 v Bratislave, k. ú. Petržalka, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru na Pribišovej 8 (51,06 m2) v Bratislave
Pribisova_8_NP_51
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru na Pribišovej 8 (458,04 m2) v Bratislave
pribisova_8_NP_458
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Pribišovej 8 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru na Jurigovom námestí v Bratislave
Jurigovo_nam_NP
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Jurigovom námestí 1 v Bratislave, k. ú. Karlova Ves, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru - Jasovská 6 v Bratislave
Jasovska_6_NP
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Jasovskej 6 v Bratislave, k. ú. Petržalka, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru - Jasovská 4 v Bratislave
Jasovska_4_NP
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru na Jasovskej 4 v Bratislave, k. ú. Petržalka, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
14.5.2018Prenájom nebytového priestoru - Čierny les v Bratislave
Cierny_les_NP
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž na najvhodnejší návrh na uzatvorenie zmluvy o nájme nebytového priestoru v Čiernom lese v Bratislave, k. ú. Ružinov, s možnosťou použitia prvkov elektronickej aukcie
10.5.2018Prenájom nebytového priestoru na Českej ulici č. 2 v Bratislave
NP_Ceska2
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto SR Bratislava oznamuje v súlade s § 9a odsek 2 zákona SNR č. 138/1991 Zb. v znení neskorších predpisov zámer prenajať na základe obchodnej verejnej súťaže formou výberu víťaza elektronickou aukciou nebytový priestor vo výmere 255,70 m² v stavbe súpis. č. 108 na pozemku registra „C“ KN, parc. č. 11307 na Českej 2 v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, zapísanom na LV č. 1516.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 26.3.2018
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zámery > Zámery 2018

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.