Zahraničné pracovné cesty 2017: Jún

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.10.2017Záhreb, Chorvátsko [PDF, 22 kB]
V dňoch 29.06.-02.07.2017 sa v Záhrebe uskutočnil 22. ročník Turnaja 4-miest (Budapešť, Bratislava, Ľubľana, Záhreb).
Naši športovci absolvovali všetky športové turnaje a disciplíny, získali prvé miesto vo volejbale dievčat, 2 prvé miesta, jedno druhé a dve tretie miesta v atletike a v ostatných športoch, okrem stolného tenisu, držali krok so svojimi rovesníkmi zúčastnených miest.
24.10.2017Podersdorf am See, Rakúsko [PDF, 283 kB]
Stretnutie sa uskutočnilo v Rakúsku v meste Podersdorf am See a predmetom stretnutia bolo 3. zasadnutie Monitorovacieho výboru (ďalej len „MV“) programu Interreg V-A Slovenská
republika – Rakúsko. Na zasadnutí sa zúčastnili členovia a pozorovatelia MV, aby spoločne rozhodli okrem iného aj o 26 žiadostiach o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci Prioritných osí 1, 2 a 4, ktoré boli predložené v rámci prvej výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
24.10.2017Brusel, Belgicko [PDF, 154 kB]
ZPC sa uskutočnila na základe členstva mesta v sieti Eurocities (http://www.eurocities.eu/), predmetom cesty boli stretnutia pracovných skupín Metropolitan Areas a Integrated Urban development. Stretnutia sa konali v meste Brusel, konkrétne v priestoroch kancelárie regiónu Oslo. Stretnutí sa zúčastnili zástupcovia nasledujúcich miest a regiónov: Lille, Oslo, Rím, Malmö, Vieden, Amsterdam, Brusel, Varšava, Bratislava. Stretnutia prebehli v zmysle priložených programov.
24.10.2017Praha, Česká republika [PDF, 34 kB]
Účelom zahraničnej služobnej cesty bola účasť na medzinárodnej odbornej konferencii „reSITE 2017 – IN/VISIBLE CITY“ – Forum Karlín v Prahe.
24.10.2017Praha, Česká republika [PDF, 36 kB]
ZPC sa uskutočnila v rámci projektu NP PARTI do ktorého je mesto zapojené. Predmetom bola účasť na workshope pod názvom „Participácia v plánovaní mesta“. Workshop organizoval „Institut plánovaní a rozvoje hlavního mesta Prahy“ vo svojich priestoroch v Prahe.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.5.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2017 > Zahraničné pracovné cesty 2017: Jún

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.