Zahraničné pracovné cesty 2017: Máj

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
24.10.2017Praha, Česká republika [PDF, 40 kB]
Rokovanie sa uskutočnilo na Magistráte hlavního mesta Prahy a v jeho organizáciách.
Prínosom pre obe strany bola spoločná výmena odborných skúseností spojená s návštevou konkrétnych zariadení v školskej ako aj sociálnej oblasti.
24.10.2017Viedeň, Rakúsko [PDF, 33 kB]
Cieľom tlačovej konferencie na tému „Bratislava žije kultúrou“ bolo informovanie (predovšetkým) rakúskych novinárov o plánovaných kultúrnych podujatiach v Bratislave počas nadchádzajúceho leta a sezóny 2017/2018. Prezentácia sa konala už po druhý krát – na pôde Slovenského inštitútu (SI) vo Viedni. Podujatie spadá do aktivít zastrešených zmluvou, ktorú podpísalo hlavné mesto SR Bratislava s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR o kultúrnej prezentácií mesta Bratislavy na pôde slovenských inštitútov v zahraničí.
24.10.2017Brusel, Belgicko [PDF, 1,4 MB]
Dňa 19.5.2017 sa v Bruseli konal míting zástupcov krajín V4 s názvom Budúcnosť kohéznej politiky po roku 2020. Míting sa konal v priestoroch kancelárie BSK v Bruseli, Rue d´Arlon 63.
24.10.2017Viedeň, Rakúsko [PDF, 730 kB]
Workshop s názvom JASPERS-CoR dialogues on the implementation of the Urban Agenda for the EU v priestoroch Veľvyslanectva Českej republiky v Rakúsku.
Na workshope zúčastnené mestá prezentovali svoje realizované projekty v rámci Smart City, najmä v oblasti dopravy a prezentovali aj svoju spoluprácu s Jaspers na projektoch.
24.10.2017Mikulov, Česká republika [PDF, 35 kB]
Účelom ZPC bola účasť na medzinárodnom seminári XVIII. Dopravně – inženýrské dny - Inteligentní systémy - doprava, parkování, veřejná doprava, ktorý sa uskutočnil v Hoteli Zámeček v Mikulove. Seminár je zaradený do vzdelávacích akcií Českej komory autorizovaných inžinierov a technikov činných vo výstavbe pre rok 2017.
24.10.2017Viedeň, Rakúsko [PDF, 28 kB]
Stretnutie bolo zamerané na nadviazanie kontaktov so zástupcami EIB – smart development tím, ktorí majú na starosti Smart City. Mesto Bratislava v súčasnosti pripravuje Koncepciu Smart City mesta Bratislava.
16.5.2017Praha, Česká republika [PDF, 27 kB]
Účelom ZPC výmena skúsenosti v oblasti odpadového hospodárstva vo vzťahu k európskej legislatíve týkajúcej sa systému nakladania s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Možnosti aplikácie na území hl. m. SR Bratislavy a v jej mestských častiach.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.5.2017
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2017 > Zahraničné pracovné cesty 2017: Máj

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.