Zahraničné pracovné cesty 2016: Október

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.11.2016Lotyšsko [PDF, 42 kB]
ZPC sa uskutočnila na základe členstva mesta v sieti Eurocities (http://www.eurocities.eu/), konkrétne členstva v pracovnej skupine Metropolitan areas. ZPC prebehla v zmysle programu.
3.11.2016Brno, Česká Republika [PDF, 157 kB]
Mesto Brno, ktoré momentálne predsedá združeniu CENTROPE, zorganizovalo Workshop na tému „Integrované plánovanie v metropolitných aglomeráciách krajín CENTROPE“. Úcastník ZPC bol pozvaný odprezentovat odborný príspevok za mesto Bratislava.
3.11.2016Oulu, Fínsko [PDF, 54 kB]
Hlavnou témou kultúrneho fóra EUROCITIES bola "Detské kultúra a kultúrne vzdelávanie: miestne iniciatívy a politiky".
Detská kultúra bola hlavným strategickým zameraním rozvoja kultúry v Oulu za posledných 25 rokov. Oulu bolo lídrom rozvoja kultúrneho vzdelávania a národnej metódy v oblasti detskej kultúry – mali sme možnosť zoznámiť sa s tunajšími politikami a iniciatívami, rovnako ako aj s projektmi a iniciatívami iných miest v tejto oblasti.
13.10.2016Znojmo, Česká republika [PDF, 17 kB]
Predmetom ZPC bola účasť na 45. Medzinárodnom stretnutí dopravných odborníkov, organizovaného spol. Brnenské komunikace, a.s. Cieľom stretnutia bolo predanie informácii a skúseností o nových spôsoboch riešenia dopravných systémov, nových formách práce pri
projektovaní komplexných, ale i dielčich opatreniach pre zlepšenie premávky a bezpečnosti dopravy. Tiež zoznámiť sa s informáciami o novinkách novo skúšaných alebo už užívaných technických zariadení v dopravno-inžinierskej praxi.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 13.10.2016
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2016 > Zahraničné pracovné cesty 2016: Október

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.