Darovacie zmluvy

 
 

Zobrazených je 22 z celkového počtu 47 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.4.2020Zmluva o výpožičke č. MsP/20/00007 kamier
Zmluva o výpožičke uzatvorená medzi vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a požičiavateľom PS:Events, s.r.o., Šustekova 5 Bratislava. Predmetom zmluvy je výpožička 9 ks kamier s príslušenstvom. Bezodplatná. Zverejnené 14.4.2020.
2.1.2020Darovacia zmluva na jeden kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. umiestneného v hale príletov na bratislavskom letisku
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok Hlavného mesta Bratislavy bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 1 kus multifunkčného automatu na predaj cestovných lístkov umiestneného na bratislavskom letisku.

Dátum uzatvorenia: 16.12.2019
Dátum zverejnenia: 02.01.2020
16.12.2019Darovacia zmluva na jeden kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. umiestneného v obchodnom centre Avion-Ivanská cesta
Dátum uzatvorenia: 25.11.2019
Dátum zverejnenia: 16.12.2019
8.10.2019Darovacia zmluva MsP/19/00033 na kamerový systém v Starom Meste
Darovacia zmluva uzatvorená medzi obdarovaným Hlavným mestom SR Bratislavou a darcom Mestskou časťou Bratislava-Staré Mesto. Predmetom zmluvy je darovanie 3 kamier s príslušenstvom.
Zverejnené dňa 8.10.2019
2.10.2019Darovacia zmluva – 2 ks multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. (umiestneného v Tesco Zlaté piesky a Tesco Lamač)
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s..
Dar predstavuje 2 kusy multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov umiestnených v Tesco Zlaté piesky a Tesco Lamač
Dátum uzatvorenia: 04.07.2019
Dátum zverejnenia: 01.10.2019
22.8.2019Darovacia zmluva – 1 ks multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s.
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 1 kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov umiestneného v AS Bottova
Dátum uzatvorenia: 14.08.2019
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
22.8.2019Darovacia zmluva – 1 ks multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s.
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 1 kus multifunkčného samoobslužného automatu na predaj cestovných lístkov umiestneného podchode na Trnavskom mýte
Dátum uzatvorenia: 14.08.2019
Dátum zverejnenia: 22.08.2019
28.6.2019Darovacia zmluva – 7 ks multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s.
Darovacia zmluva – 7 ks multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov pre DPB, a.s. (umiestnených v predajných priestoroch spoločnosti BILLA s.r.o.).
Predmetom Darovacej zmluvy je záväzok Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavuje 7 kusov multifunkčných samoobslužných automatov na predaj cestovných lístkov umiestnených v predajných priestoroch spoločnosti BILLA s.r.o..
Dátum uzatvorenia: 28.06.2019
Dátum zverejnenia: 28.06.2019
20.9.2018Darovacia zmluva
Predmetom darovania podľa tejto Zmluvy je 80 (osemdesiat) kusov klasických (analógových) dokovacích staníc špecifikovaných v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve, pričom predmetom darovania podľa tejto Zmluvy nie je Elektronika
Zmluvná strana: SLOVNAFT, a.s., Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
Dátum uzatvorenia: 07.09.2018
Dátum zverejnenia: 20.09.2018
Dátum účinnosti: 21.09.2018
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
11.1.2018Darovacia zmluva nábytok MsP/18/00003
Darovacia zmluva č. MsP/18/00003 uzatvorená 30.12.2017 medzi darcom spoločnosťou Tour4U, s.r.o., Šikmá 4 Bratislava a obdarovaným Hlavným mestom slovenskej republiky Bratislavou.
Predmetom je darovanie kancelárskeho nábytku Okrskovej stanici Mestskej polície hlavného mesta SR Bratislavy Staré Mesto bez akejkoľvek protislužby. Hodnota nábytku je 1072, 76 € vrátane DPH.

Zverejnená: 11.1.2018.
13.12.2017Darovacia zmluva – 2 ks autobusov pre DPB, a.s.
Číslo z ekon. systému NORIS: MAGBO1700030
Stručný popis: Predmetom Zmluvy je záväzok HMBA bezplatne previesť Dar do vlastníctva DPB, a.s.. Dar predstavujú 2 kusy autobusov Irisbus Iveco CROSSWAY.
Názov prílohy: Darovacia zmluva – 2 ks autobusov pre DPB, a.s.
Názov sekcie: Sekcia dopravy
Zodpovedná osoba: Ing. Rastislav Gombala
Dátum zverejnenia: 13.12.2017
7.7.2017Darovacia zmluva-majáky MsP/17/00030
Darovacia zmluva č. MsP/17/00030 uzatvorená 6.7.2017 medzi darcom SPECTRAL, s.r.o. Bratislava a obdarovaným Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je darovanie 6 ks majákov pre služobné autá MsP Bratislava.
Hodnota daru je 1.915,20 €.

Zverejnená: 7.7.2017.
5.4.2016Zmluva o sponzorskom dare
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie nefinančného sponzorského daru vo forme poskytnutia služieb KnowSpot pre vybrané miesta v meste Bratislava (napr. Bratislavský hrad, Dóm sv. Martina, Stará radnica, Primaciálny palác, Michalská brána, SNM, Devínska kobyla, SND, DPOH, Univerzitná knižnica, Mestská knižnica, ZOO, Čumil...). Dátum uzatvorenia: 14. 01. 2016
Dátum zverejnenia: 05. 04. 2016
9.2.2016Dohoda darcu a obdarovaného o darovaní finančných prostriedkov vo výške 1 000 000,- eur
Dohoda darcu a obdarovaného o darovaní finančných prostriedkov vo výške 1 000 000,- eur na účely financovania investičných projektov v pôsobnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy súvisiace s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie
Dátum zverejnenia: 9.2.2016
2.2.2016Darovacia zmluva - Slovenský plynárenský priemysel, a.s
Predmetom zmluvy je záväzok darcu darovať obdarovanému peňažný dar v sume 12 000 000,- EUR v súlade s uznesením vlády SR č. 704/2015 zo dňa 16.12.2015 a rozhodnutím Ministerstva hospodárstva SR č. 14332/2016-1000-03760 zo dňa 25.1.2016.
Dátum zverejnenia: 2.2.2016
29.1.2016Darovacia zmluva - EXIMBANKA SR
Predmetom zmluvy je záväzok darcu darovať obdarovanému peňažný dar v sume 70.000,- Eur v súlade s uznesením vlády č. 704/2015 zo dňa 16.12.2015 a rozhodnutím Ministerstva financií SR č. 531/2016 zo dňa 08.01.2016.
Zverejnené dňa: 29.01.2016
25.1.2016Darovacia zmluva
Dohoda darcu a obdarovaného o darovaní finančných prostriedkov vo výške 30 000,- eur na účely financovania investičných projektov v pôsobnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy súvisiace s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie
Dátum zverejnenia: 25.1.2016
25.1.2016Darovacia zmluva
Bezplatné ponechanie sumy 500 000,- eur za účelom financovania projektov v pôsobnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy súvisiacich s prípravou predsedníctva SR v Rade Európskej únie v hlavnom meste SR Bratislave. Dátum uzatvorenia: 19.1.2016
Dátum zverejnenia: 25.1.2016
25.1.2016Darovacia zmluva
Dohoda darcu a obdarovaného o darovaní finančných prostriedkov vo výške 200 000,- eur na účely financovania investičných projektov v pôsobnosti Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy súvisiace s predsedníctvom SR v Rade Európskej únie
Dátum zverejnenia: 25.1.2016
23.12.2015Darovacia zmluva SZRB
darovanie finančných prostriedkov
Zverejnené dňa: 23.12.2015
29.10.2014Darovacia zmluva č. MsP/14/00026 - kôň
Darovacia zmluva č. MsP/14/00026 uzatvorená 27.10.2014 medzi darcom Petrom Petrovičom, byt. Mariánska 12 Bratislava a obdarovaným Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je bezodplatné prenechanie koňa Refuse To Play, anglický plnokrvník obdarovanému do je výlučného vlastníctva, pre potreby Mestskej polície Bratislava.
Zverejnená 29.10.2014.
24.6.2014Darovacia zmluva medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislava a Univerzitnou nemocnicou Bratislava
Predmetom tejto darovacej zmluvy č. MAGTS1400092 je vykonanie opráv poškodenej plochy pred Zimným štadiónom V. Dzurillu. Zmluva bola podpísaná 18. 06. 2014 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 24.04.2014

Zobrazených je 22 z celkového počtu 47 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 24.6.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Darovacie zmluvy

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.