Zahraničné pracovné cesty 2014: Február

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
12.3.2014Ľubľana, Slovinsko [PDF, 51 kB]
Počas cesty uskutočnenej služobným autom mesta Viedeň prebehla diskusia medzi kontrolórmi oboch našich miest najmä na tému prístupu k informáciám (stretnutie k téme sa uskutočnilo v Bratislave) a na tému chystaného multilaterálneho stretnutia (Ľubľana, Viedeň, Záhreb, Paríž a Bratislava) vo Viedni na tému záverečných účtov (7. a 8. mája 2014).
Témy stretnutia v meste Ľubľana boli: „Systém Internej Revízie verejných zdrojov v Slovinsku“ a „Spoločná verejná kontrola Slovinska a mesta Ľubľana“ K uvedeným témam diskutovali na základe konkrétnych príkladov aj zástupcovia miest Viedeň a Bratislava.
12.3.2014Barcelona, Španielsko [PDF, 86 kB]
Rokovanie sa uskutočnilo v rámci projektu OIKONET (http://www.oikonet.org/). Išlo o prvé pracovné stretnutie podskupiny partnerov projektu zameraných na zapojenie verejnosti (community participation). Účelom stretnutia bolo predstavenie aktivít, ktoré chcú jednotliví projektoví partneri realizovať, dohodnutie budúcich aktivít a stretnutí a riešenie vzniknutých problémov (odstúpenie niektorých projektových partnerov). Obsahom stretnutia boli takisto pokyny k technickému a administratívnemu zabezpečeniu realizácie projektu.
12.3.2014Sofia, Bulharsko [PDF, 119 kB]
Stretnutie projektového tímu sa uskutočnilo v Sofii pod záštitou mesta v dňoch 26.-27.2.2014. Na stretnutí sa prerokovávali záležitosti týkajúce sa napredovanie a zmien v projekte RAIL4SEE.
12.3.2014Brno, Česká republika [PDF, 29 kB]
Konferencia v rámci projektu Oktaedr - Mobilita obyvateľstva 2014. Konferencia Mobilita obyvateľstva 2014 bola zameraná na aktuálne riešenia v oblasti pešej, cyklistickej, verejnej hromadnej a motorovej dopravy z úrovne krajov, miest a výskumných pracovníkov v ČR a účastníci si rozšírili svoje odborné vedomosti
v uvedenej problematike.
12.3.2014Brusel, Belgicko [PDF, 46 kB]
Primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik sa v dňoch 17.-18. februára 2014 zúčastnil podujatia „Dialóg eurokomisára Johannesa Hahna (JH) s primátormi hlavných miest Európskej únie a konferencie „Cities of tomorrow“.
12.3.2014Budapešť, Maďarsko [PDF, 31 kB]
V Budapešti u partnera KTI sa uskutočnilo rokovanie k aktivite 5.3 Puzzle pieces, ktorá vytvára platformu kontaktov a spoločných stretnutí vzájomne previazaných železničných uzlov (hubov) – v našom prípade sa streli zástupcovia hubov Viedeň, Bratislava, Zagreb a Budapešť.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 12.3.2014
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2014 > Zahraničné pracovné cesty 2014: Február

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.