Zahraničné pracovné cesty 2012: November

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
16.1.2013Drážďany, Nemecko [PDF, 93 kB]
Cieľom a zámerom workshopu bolo, pripraviť sa na návrh Adaptačného plánu pre Bratislavu, bližšie identifikovať a sumarizovať poznatky o možných negatívnych vplyvoch zmeny klímy v Bratislave, načrtnúť stratégiu a návrh možných opatrení vo vzťahu k zmierneniu týchto predpokladaných dopadov. Zároveň sa predpokladá, že Adaptačný plán môže byť vstupom pre podrobnejšie štúdie vplyvov a zraniteľnosti rozličných sektorov na dôsledky zmeny klímy. Poukázať na celkové dopady a vplyvy klimatických zmien na obyvateľov príslušných európskych miest.
4.12.2012Budapešť, Maďarsko [PDF, 30 kB]
Zlepšenie dopravy, riešenie sociálnych problémov a kultúra budú hlavnými oblasťami opätovného zintenzívnenia vzájomnej spolupráce medzi metropolami Slovenskej republiky a Maďarska. Dohodli sa na tom 14. novembra 2012 v Budapešti primátor hlavného mesta SR Bratislavy Milan Ftáčnik a primátor hlavného mesta Maďarska Budapešti István Tarlós.
4.12.2012Nantes, Francúzsko [PDF, 32 kB]
„Nová politika miest – inovácie, inšpirácie, angažovanosť“ boli ťažiskom výročnej konferencie európskej organizácie EUROCITIES, ktorej sa zúčastnil vo francúzskom meste Nantes počas dvoch dní (08.-09. november 2012) primátor hlavného mesta SR Milan Ftáčnik.
26.11.2012Praha, Česká republika [PDF, 83 kB]
Účasť a prezentácia Bratislavskej mestskej karty na konferencii Multifunkční karty 2012, Praha. Organizátorom konferencie bola organizačná zložka Institute for International Research v Prahe. Konferencia bola zameraná na multifunkčný kartový trh, jeho súčasný vývoj a trendy, mobilné technológie a elektronické identifikačné doklady. V rámci programu konferencie bola prezentácia Bratislavskej mestskej karty zaradená do časti Mestské a dopravní karty, kde v porovnaní s ostatnými dopravnými a mestskými kartami je ojedinelým príkladom riešenia, ktoré bolo realizované s minimálnymi nákladmi, v dôsledku čoho je možné podporovať z ušetrených zdrojov na kartový manažment rozvoj mestských služieb ich permanentnou propagáciou cestou karty a poskytovaním zliav.
26.11.2012Fleming´s, Rakúsko [PDF, 92 kB]
Pracovná cesta sa uskutočnila v meste Viedeň, v hoteli Fleming´s. Stretnutie sa konalo v rámci Operačného programu Stredná Európa, na ktorom boli zúčastnení zástupcovia jednotlivých projektových partnerov projektov realizovaných a spolufinancovaných cez predmetný operačný program. Mgr. Zálesňáková participuje na projekte EDITS ako koordinátor činností a finančný manažér.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 8.11.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2012 > Zahraničné pracovné cesty 2012: November

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.