Zahraničné pracovné cesty 2012: Apríl

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
4.5.2012Oslip, Rakúsko [PDF, 41 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Multilaterálne stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu cezhraničnej spolupráce RECOM na tému „Odovzdávať trvalú udržateľnosť“ - žiť v súlade so životným prostredím, teraz i v budúcnosti. Stretnutie sa uskutočnilo v Cselley Mühle v Oslipe v Rakúsku.
4.5.2012Utrecht, Holandsko [PDF, 109 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Stretnutie Kultúrneho fóra EUROCITIES (Culture Forum), ktorého témou bolo „Prepojiteľnosť: umenie vytvárania partnerstiev“, malo za cieľ bližšie ukázať mesto z rôznych, navzájom prepojených, perspektív; malo ukázať, že kľúč ku kreatívnemu a inovatívnemu mestu leží vo vytváraní pevných väzieb pri realizácii rôznych činností a aktivít v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu, väzieb medzi vzdelávacími inštitúciami a komerčným sektorom, a že vzájomná prepojenosť rôznych oblastí života mesta je dôležitá najmä v súčasnej neistej dobe finančnej krízy.
4.5.2012Viedeň, Rakúsko [PDF, 114 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Cieľom stretnutia bola prezentácia prevádzky verejnej geoinformačnej služby www.AnachB.at s možnosťou jej rozšírenia aj na územie Hl.m. SR Bratislavy ako aj Bratislavského samosprávneho kraja.
4.5.2012Jihlava, Česká republika [PDF, 115 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Cieľom stretnutia bolo predložiť návrh integrácie mestského webového priestoru a internetových stránok mestských organizácií, ktoré používajú jednotné technologické riešenie do PORTÁLOVÉHO integrovaného systému.
4.5.2012Moskva, Rusko [PDF, 84 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
- Rokovanie so zástupcom ministra pre ekonomické a medzinárodné vzťahy Vladimírom Vladimirovičom Lebedevom. Cieľom rokovania bolo podrobné prerokovanie plánovanyých aktivít na základe Programu spolupráce na roky 2012 – 2014.
- Rokovanie s hlavným architektom mesta Moskvy Alexandrom Anatolevičom Kuzminom. Na rokovaní mu bolo tlmočené naše pozvanie na podujatie Dni architektúry a dizajnu 2012, ktoré sa uskutoční v termíne 29.5.-3.6.2012 v Bratislave a zároveň odovzdaný list s pozvaním na toto podujatie.
- Účasť slovenskej delegácie na oficiálnych oslavách Dňa pamäti a 90-výročia V. Popkova.
25.4.2012Helsinki, Fínsko [PDF, 160 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavná časť programu pracovnej návštevy Helsínk bola realizovaná v rámci stretnutia organizácie Únia hlavných miest Európskej únie – UCEU. Cieľom medzinárodnej organizácie je podporovať aktívnu a dlhodobú spoluprácu medzi hlavnými mestami EÚ a spoločne riešiť špecifické problémy metropol a ich zapracovanie do európskej regionálnej politiky.
25.4.2012Hradec Králové, Česká republika [PDF, 96 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
V Hradci Králové sa uskutočnilo 15. výročie konferencie Internet ve státní správě a samosprávě (ISSS/LORIS/V4DIS 2012). V súťaži Eurocrest 2012 o nejlepšiu internetovú stránku miest, obcí a regiónov v Európe sa medzi hlavní ocenené projekty zaradili oficiálne stránky mesta Hradec Králové, Bratislavy a polského mesta Zabrze. Bratislavu pri preberaní cien tento rok reprezentovala 1. námestníčka primátora, Viera Kimerlingová spoločne s hovorcom primátora, Ľubomírom Andrassym.
Hlavné mesto SR Bratislava sa prezentovalo v Hradci Králové už šiesty rok prostredníctvom prezentačného miesta s internetovou stránkou. Okrem toho Mgr. Marek Papajčík prezentoval aj projekt úspešnej spolupráce samosprávy so súkromným sektorom pre Bratislavčanov - Bratislavskú mestskú kartu.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 13.4.2012
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2012 > Zahraničné pracovné cesty 2012: Apríl

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.