Zahraničné pracovné cesty 2011: December - archív dokumentov

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
17.1.2012Pama, Rakúsko [PDF, 81 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Plánované stretnutie v rámci projektu BAUM sa uskutočnilo v obci Pama. Stretnutia sa zúčastnili rakúsky veľvyslanec na Slovensku, členovia multilaterálnej expertnej platformy, externí experti, členovia projektového riadiaceho výboru a zástupcovia projektových partnerov zodpovedných za projektový a finančný manažment. Obsahom stretnutia bolo informovanie o súčasnom stave projektu, prerokovanie obsahu jedného z čiastkových výstupov projektu – návrhu zadania, prerokovanie zmien v rozpočte vedúceho partnera projektu (presun prostriedkov v rámci rozpočtu ) a naplánovanie ďalšieho postupu – termíny stretnutia, atď.
28.12.2011Viedeň, Rakúsko [PDF, 74 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Dňa 13. 12. 2011 sa uskutočnilo výročné stretnutie, kde predstavitelia hlavných a významných miest Európy z oblasti cestovného ruchu si vymenili skúsenosti pri riadení cestovného ruchu vo svojich mestách. Hlavnými prednášajúcimi boli: Matthias Strolz – Pomitto GmbH, ktorý preniesol prezentáciu na tému – manažovanie zmien vo verejných organizáciách. Následných prednášajúcim bol Philippe Vignon z Ženevskej organizácie cestovného ruchu a convention, ktorý prítomných informoval o zmenách v manažmente a forme riadenia ich organizácie. Patrick Bontinck z Visit Brussels uviedol prednášku s témou kam smerovali ich marketingové aktivity počas roka. Posledný prednášajúci Stefan Diender z Amsterdam Tourism and Convention Board šokoval prítomných zmenami, ktoré zavádzajú v Amsterdame. Zmeny sa týkajú zastrešenia celkového manažmentu marketingu meste vo všetkých sférach do jednej organizácie Amsterdam Marketing Organisation.
28.12.2011Viedeň, Rakúsko [PDF, 90 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Rokovanie sa uskutočnilo vo Viedni, Ministerstvo dopravy, inovácii a technológie (BMVIT). Predmetom rokovania piate zasadnutie poradného zboru projektu „Dopravný model AT-SK“.
Cieľom projektu je zjednotiť spracovávaný cezhraničný dopravný model pre región Viedeň-Dolné Rakúsko-Burgenland-Bratislava-Trnava a rozšíriť ho neskôr o maďarský región Západná Panónia (župy Gyor-Moson, Sopron, Vas, Zala) ako aj časti Štajerska s možnosťou podporiť plánovacie procesy v oblasti plánovania infraštruktúry v tejto oblasti.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 13.10.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2011 > Zahraničné pracovné cesty 2011: December

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.