Zahraničné pracovné cesty 2011: Október - archív dokumentov

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
23.11.2011Varšava, Poľsko [PDF, 107 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Workshop pracovnej skupiny EUROCITIES Working Group on Metropolitan Areas (WG MA - Metropolitné územia a priestory – integrované plánovanie európskych miest) bol organizovaný ako súčasť konferencie Eurocities - Európskeho ekonomického fóra (EDF), v rámci ktorého sa uskutočnil aj workshop pracovnej skupiny Kohézna politika (WG CP).
Program bol v rozdelený do viacerých paralelne prebiehajúcich pracovných blokov. Účastníčka ZPC sa zúčastnila konferencií, na 2 pracovných workshopoch WG a workshope v teréne s pracovným názvom „Varšava – image mesta a marketing“.
15.11.2011Antverpy, Belgicko [PDF, 104 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Stretnutie Kultúrneho fóra EUROCITIES (Culture Forum), ktorého témou bolo „Kultúrne dedičstvo, mestská (mládežnícka) kultúra a demokracia“, malo za cieľ bližšie ukázať, ako kultúrne dedičstvo na miestnej úrovni a politiky miest v oblasti kultúry, môžu prispievať k prehlbovaniu demokracie a demokratizačným procesom.
4.11.2011Engelhartstetten, Rakúsko [PDF, 29 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Pravidelné bilaterálne rokovanie o priebehu prípravy stavby "Cyklomost II. - Schlosshof - Devínska Nová Ves".
26.10.2011Lassee, Rakúsko [PDF, 84 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Rokovanie sa uskutočnilo v obci Lassee. Išlo o plánované stretnutie členov multilaterálnej expertnej platformy projektu BAUM (www.ba-um.eu). Obsahom stretnutia bolo odprezentovanie doterajších výsledkov a rokovanie o nasledujúcich krokoch.
26.10.2011Krakov, Poľsko [PDF, 81 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Účelom cesty bola účasť na medzinárodnom workshope v rámci projektu CUPA do ktorého sa mesto Bratislava zapojilo v roku 2010 zorganizovaním úvodného workshopu. Tento krát sa skupina odborníkov stretla v meste Krakov v Poľsku. Témou workshopu bol plánovaný obtokový kanál mesta na rieke Visla. Účastníci z mnohých krajín Európy a Severnej Ameriky odprezentovali skúsenosti z vlastných miest a počas dvoch dní navrhli aj ideálne riešenie pre mesto Krakov.
24.10.2011Starý Hrozenkov, Česká republika [PDF, 85 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Témou medzinárodného projektu „Parlamenty pre participáciu (PPP)“, ktorej je Mestský parlament mladých partnerom, je posilnenie aktívnej participácie mladých ľudí na verejnom živote. Projekt je zameraný na mládežnícke a detské parlamenty v Čechách a na Slovensku a medzi jeho hlavné ciele patrí aj zvýšenie informovanosti o zastupiteľskej demokracii a participácii a zvýšenie motivácie mladých ľudí (členov parlamentov) k ich ďalšej práci, a tým aj k aktívnej účasti na svojom živote.
Na víkendovom stretnutí členov štyroch mládežníckych parlamentov z Čiech a zo Slovenska účastníci vytvorili „Desatoro pre dobrú prax fungovania parlamentov“, ktoré odrážalo praktické skúsenosti fungovania vlastných parlamentov a získané nové poznatky počas víkendovej akcie.
24.10.2011Sárvár, Maďarsko [PDF, 94 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Témou konferencie bol RECOM (Manažment regionálnej spolupráce) program malých projektov, ktorý je zameraný na vytváranie sietí, cezhraničné projekty a medzikultúrne zručnosti. Konferencia konštatovala, že pre úspech technickej a finančnej podpory pre programy cezhraničnej spolupráce je nepostrádateľné rozširovanie kontaktov a komunikácie.
24.10.2011Praha, Česká republika [PDF, 83 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
V dňoch 10. – 11. 10. 2011 sa hl. mesto Bratislava, prostredníctvom delegácie v zložení námestníčky Petry Nagyovej Džerengovej, hlavnej architektky Ingrid Konrád a hovorcu Magistrátu Michala Stušku zúčastnilo na Medzinárodnom festivale architektúry a urbanizmu Architecture week Praha 2011. Súčasťou festivalu bola aj výstava Architektúra a urbanizmus Vyšehradskej štvorky, ktorá sa konala v dňoch 10.-23. októbra 2011 v Letohrádku kráľovnej Anny (Belveder) na Pražskom hrade. Zámerom festivalu je medzinárodná prezentácia architektúry a urbanizmu na výstavách a expozíciách.
24.10.2011Viľňus, Litva [PDF, 125 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Cieľom pracovnej cesty bola účasť zástupcu hl. mesta SR Bratislavy na Výročnej konferencii a zasadnutí Valného zhromaždenia Únie hlavných miest EÚ (UCEU), ktoré sa uskutočnili v dňoch 13.-15. októbra 2011.
24.10.2011Brusel, Belgicko [PDF, 151 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Cieľom pracovnej cesty bola účasť zástupcu mesta na Európskom týždni regiónov a miest OPEN DAYS. Toto prestížne podujatie venované mestám a regiónom Európy sa koná každoročne v Bruseli. Program 9. ročníka OPEN DAYS pozostával z vyše 110 workshopov, prezentácií a sprievodných podujatí.
Hlavným zámerom podujatia je umožniť výmenu názorov a skúseností a poskytnúť účastníkom priestor na stretnutia a diskusiu o širokom spektre tém. OPEN DAYS organizuje Výbor regiónov, Riaditeľstvo Európskej komisie pre regionálnu politiku (DG Regio) v spolupráci s Európskym parlamentom a predsedníckou krajinou EÚ
24.10.2011Praha, Česká republika [PDF, 84 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Účasť a prezentácia Bratislavskej mestskej karty na konferencii CARDS 2011, Praha, v kongresovom centre hotela Dorint Don Giovanni. Konferencia bola zameraná na kartový trh, legislatívu a bezpečnosť kariet, bezkontaktné technológie, mobilné platby a aktuálne trendy vo svete kariet. V rámci programu konferencie bola prezentácia Bratislavskej mestskej karty zaradená do časti aktuálne trendy v oblasti co-brandingu multifunkčných kariet. BMK rozšírila portfólio produktov a využívaných technológií pri platobných kartách na Slovensku o predplatenú kartu (v oblasti produktovej) a bezkontaktnú technológiu (v oblasti technológií), čím sa Slovensko dostalo na medzinárodnom bankovom trhu na mapu krajín využívajúcich všetky najnovšie produktové línie a technológie.
24.10.2011Viedeň, Rakúsko [PDF, 86 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Na rokovaní sa vyhodnotil prínos výsledkov projektu CIDEP – Formy sídelných štruktúr pre rozvoj mesta - pre oboch partnerov, magistrátu mesta Viedeň aj Bratislavy. Cieľ bol splnený, cez nadviazanie kontaktov, spoznanie kolegov na oboch stranách - ak bude diskusia o výstavbe v regióne vedia koho osloviť, prípadne keď budú ďalšie lokality v tomto priestore kontaktných území pripravované na výstavbu je výstup projektu – publikácia o formách sídelných štruktúr – prehľadným podkladom pre návrh a posudzovanie pripravovaných aktivít.
13.10.2011Viedeň, Rakúsko [PDF, 151 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Stretnutie sa uskutočnilo z iniciatívy oddelenia zahraničných vzťahov a protokolu mesta Bratislavy za účelom predstavenia sa nového vedúceho oddelenia, nadviazania kontaktov a prediskutovania konkrétnych oblastí a možností spolupráce medzi oboma mestami. Viedeň je v rámci zahraničných vzťahov mesta Bratislavy najaktívnejším partnerom a aj pre ďalšie obdobie zostáva strategickým partnerom pri realizovaní aktivít v oblasti medzinárodnej spolupráce mesta.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.9.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2011 > Zahraničné pracovné cesty 2011: Október

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.