Zahraničné pracovné cesty 2011: September - archív dokumentov

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.10.2011Viedeň, Rakúsko [PDF, 87 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Stretnutie sa uskutočnilo na tému Nadregionálna iniciatíva zamestnanosti – dva regióny jeden hospodársky priestor so spoločnou históriou a veľkým potenciálom pre budúcnosť. Cieľom projektu bolo podporiť zrastanie regiónu, zvýšiť zamestnanosť a kvalifikáciu prostredníctvom rôznych nadregionálnych iniciatív zamestnanosti.
6.10.2011Brno, Česká republika [PDF, 87 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Témou pracovného stretnutia - 1. organizačnej schôdze - k schválenému projektu čerpania finančných prostriedkov z fondov EÚ: „Parlamenty pre participáciu (PPP)“, programu „Mládež v akcii“, Akcia 1 - Mládež pre Európu, 1.3 - Projekty participatívnej
demokracie, bolo stanovenie podrobného programu k plánovaným dvom víkendovým akciám (október, november), ktoré sú hlavnými aktivitami projektu.
Organizátorom podujatia bol Mestský parlament detí a mládeže Brno, ktorý je tiež podávateľom projektu. Ďalšími partnermi projektu sú: Národní parlament dětí a mládeže Duha - Participace, n.o. (ČR) a Krajská rada žiackych školských rád košického kraja (SR).
28.9.2011Praha, Česká republika [PDF, 93 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Stretnutie riadiacej komisie projektu POLYCE (www.polyce.eu) sa uskutočnilo na útvare rozvoja mesta Prahy. Predmetom stretnutia bolo pripomienkovanie priebežnej správy projektu, diskusia k jednotlivým pracovným balíkom a naplánovanie ďalších krokov v
projekte.
16.9.2011Brno, Česká republika [PDF, 81 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Rokovanie sa uskutočnilo v Novej radnici mesta Brna.
Jednalo sa o oficiálnu návštevu primátora hl. m. SR Bratislavy u svojho kolegu primátora mesta Brna. Cieľom návštevy bol podpis Memoranda o spolupráci.
ZPC z hľadiska svojho obsahu splnila svoj účel a hlavne otvorila dvere k vzájomnej výmene zamestnancov, čím sa dosiahne prenos praktických informácií medzi úradmi.
16.9.2011Moskva, Rusko [PDF, 96 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Bolo podpísané Spoločné vyhlásenie k výsledkom rozhovorov primátora Bratislavy Milana Ftáčnika a primátora Moskvy S.S. Sobjanina, ktoré zadefinovalo okruhy spolupráce medzi mestami na obdobie rokov 2012 – 2014.
Účasť primátora M. Ftáčnika na oslavách Bratislavskej ulice ukázala možnosti spolupráce v kultúrnej oblasti medzi partnerskými mestami.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 16.9.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2011 > Zahraničné pracovné cesty 2011: September

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.