Prenájom hnuteľného majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 88 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
29.6.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektorov č. 249402020500
Ukončenie Zmluvy o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektorov č. 249402020500, ktorá bola uzatvorená 9.11.2005
Číslo dodatku zmluvy: 249402020500
Dodávate - Užívateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541
Dátum uzatvorenia: 27.06.2022
Cena: 0
Oddelenie správy komunikácií
29.6.2022Zmluva o užívaní kolektora č. 249401772200
Zmluva o užívaní kolektora č. 249402422200 uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov upravuje práva a povinnosti v súvislosti s užívaním kolektora za účelom umiestnenia a prevádzkovania inžinierskych sietí v kolektoroch.
Číslo zmluvy: 249401772200
Dodávateľ (užívateľ kolektora): MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541
Dátum uzatvorenia: 27.06.2022
Cena: 99 804,36 eur
Oddelenie správy komunikácií
14.6.2022Zmluva o užívaní kolektora č. 249402422200
Číslo zmluvy
249402422200

Objednávateľ
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie č. I, 814 99 Bratislava, IČO: 00603481

Dodávateľ
Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36361518

Názov zmluvy
Zmluva o užívaní kolektora č. 249402422200

Stručný popis zmluvy
Zmluva o užívaní kolektora č. 249402422200 uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov upravuje práva a povinnosti v súvislosti s užívaním kolektora za účelom umiestnenia a prevádzkovania siete kolektorov.

Dátum uzavretia
13. 6. 2022

Hodnota predmetu zmluvy
323,40
1.6.2022MsP/22/00028 - Zmluva o výpožičke [PDF, 2,8 MB]
Požičiavateľ: Faber GmbH vypožičiava na dobu určitú do 31.08.2022 motocykel Piaggio MP3 300 Sport EURO 5 na výkon činnosti príslušníkov MsP
17.5.2022MsP/22/00017 - Zmluva o výpožičke [PDF, 2 MB]
Zmluvou o výpožičke si MsP na svoju činnosť vypožičiava psa plemena BO Malinois od Maroša Martinčiča
Podpísaná: 16.05.2022
Zverejnená: 17.05.2022
Hodnota predmetu výpožičky: 292,-EUR
17.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. MsP/22/00014 [PDF, 1,1 MB]
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/22/00014., ktorým sa spresňuje predmet výpožičky v pôvodnej Zmluve
Požičiavateľ: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Podpísaná: 13.05.2022
Zverejnená: 16.05.2022
21.3.2022MsP/22/00004 - Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/004/2021 [PDF, 1,4 MB]
Požičiavateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uzatvára s vypožičiavateľom Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dodatok o predĺžení doby trvania zmluvy do 28.02.2023.
3.3.2022MsP/22/00012 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2200003 [PDF, 2 MB]
Prenajímateľ M.A.J.O.R Agency, s.r.o. si prenajíma vysielacie zariadenia REGGAE v.č. S9085B
3.3.2022MsP/22/00011 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2200002 [PDF, 2 MB]
Nájomca M.A.J.O.R Agency, s.r.o. si prenajíma vysielacie zariadenie REGGAE v. č. S9147B
3.3.2022MsP/22/00010 [PDF, 1,9 MB]
MsP/22/00010 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2200001 - nájom vysielacieho zariadenia REGGAE v.č. L0093Z
31.1.2022Dodatok č. 6 (MsP/21/00073) k Zmluve o nájme č. 1041 [PDF, 395 kB]
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme č. 1041 uzatvorenej medzi nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava a Prenajímateľom Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, Bratislava.
Predmet zmluvy: Zmena Doby prenájmu.
Cena: -
Dátum zverejnenia: 31.01.2022
25.1.2022Zmluva o užívaní kolektoru
Zmluva o užívaní kolektoru č. 2494077872100 uzatvorená medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spol. Eurovea 2, s.r.o. za účelom uloženia horúcovodu do kolektora v k.ú. Staré Mesto
Dátum uzatvorenia: 25.01.2022
Dátum zverejnenia: 25.01.2022
Dátum účinnosti: 26.01.2022
Oddelenie správy komunikácií
24.11.2021Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní kolektoru č. 249400471900 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spol. Slovak Telekom, a.s.
Rozšírenie siete o HDPE rúru v kolektore v celkovej dĺžke 150 bm
Dátum uzatvorenia: 23.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie správy komunikácií
5.8.2021MsP/21/00052 - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 1041 [PDF, 546 kB]
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 1041 uzatvorenom medzi nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava a prenajímateľom Technopol International a.s., Kutlíková 17, 85250 Bratislava.
Predmet zmluvy: rozšírenie počtov a položiek predmetu zmluvy - 15 ks (príloha zverejnenej zmluvy).
Cena: 1437,50 € /mes. bez DPH, 1725 €/mes. s DPH.
Dátum zverejnenia: 05.08.2021.
23.6.2021Dodatok č.1 k zmluve o užívaní kolektoru č. 249402991900
rozšírenie siete v kolektore
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Dátum účinnosti: 24.06.2021
Oddelenie správy komunikácií
16.6.2021Zmluva o prenájme so servisnými službami č. 00072/21/010 [PDF, 1,4 MB]
Zmluva o prenájme so servisnými službami uzatvorená medzi prenajímateľom RICOH Slovakia s.r.o. a nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: zariadenie MP C4504exSP, kryt pre čítačku čipových kariet, USB čítačka SCR708.
Cena: mesačné nájomné (paušál): 49,50 eur.
Dátum zverejnenia: 16.06.2021.
12.4.2021Zmluva o výpožičke prístrojov
Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania hnuteľné veci špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy
Číslo zmluvy: MAGBO2100027
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Dátum účinnosti: 13.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
12.4.2021Zmluva o výpožičke prístrojov
Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania hnuteľné veci špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy
Číslo zmluvy: MAGBO2100026
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Dátum účinnosti: 13.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
12.4.2021Zmluva o výpožičke prístrojov
Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania hnuteľné veci špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy
Číslo zmluvy: MAGBO2100025
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Dátum účinnosti: 13.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
12.4.2021Zmluva o výpožičke prístrojov
Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania hnuteľné veci špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy
Číslo zmluvy: MAGBO2100024
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Dátum účinnosti: 13.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
12.4.2021Zmluva o výpožičke prístrojov
Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania hnuteľné veci špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy
Číslo zmluvy: MAGBO2100023
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Dátum účinnosti: 13.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
12.4.2021Zmluva o výpožičke prístrojov
Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania hnuteľné veci špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy
Číslo zmluvy: MAGBO2100022
Dátum uzatvorenia: 25.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Dátum účinnosti: 13.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
12.4.2021Zmluva o výpožičke prístrojov
Predmetom zmluvy je záväzok požičiavateľa odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania hnuteľné veci špecifikované v Prílohe č. 1 tejto zmluvy
Číslo zmluvy: MAGBO2100021
Dátum uzatvorenia: 24.03.2021
Dátum zverejnenia: 12.04.2021
Dátum účinnosti: 13.04.2021
Sekcia sociálnych vecí
26.3.2021Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke uzatvorená za účelom odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania hnuteľné veci
č. SSV/OSP/048/2021
Dátum uzatvorenia: 22.12.2020
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
Sekcia sociálnych vecí
26.3.2021Zmluva o výpožičke
Zmluva o výpožičke uzatvorená za účelom odovzdať vypožičiavateľovi bezodplatne do užívania hnuteľné veci
č. SSV/OSP/047/2021
Dátum uzatvorenia: 22.12.2020
Dátum zverejnenia: 26.03.2021
Dátum účinnosti: 27.03.2021
Sekcia sociálnych vecí

Zobrazených je 25 z celkového počtu 88 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Zmluva o nájme číslo MAG/PCO/1900008
  Zmluva o nájme medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom PRO-DIVE spol. s.r.o.
  Predmet zmluvy: nájom vysielacieho zariadenia REGGAE.
  Cena: 10,-.EUR bez DPH /mesačne.
  Dátum zverejnenia: 03.06.2020.
 • Dodatok č. 3 k Zmluve MsP/17/00023 o prenájme motorového vozidla
  Prenájom motorového vozidla do užívania Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe Zmluvy o prenájme motorového vozidla MsP/17/00023 uzatvorenej medzi SPP CNG s.r.o. a Hlavným mestom SR Bratislavou. Zverejnená dňa 15.05.2019
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 16.9.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom hnuteľného majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy > Výpožička majetku

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.