Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200222
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Inštitút Mateja Bela – Bél Mátyás Intézet, vo výške 500,00 eur na projekt „Letná škola Mateja Bela“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 20.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 20.6.2022
Dátum účinnosti: 21.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200221
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Beachvolleyball club Bratislava, vo výške 500,00 eur na projekt „Letné detské plážové tábory 2022“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 9.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200212
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Štvorlístkovo, vo výške 500,00 eur na projekt „Denný tábor malý zvedavec“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 13.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200211
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Atletický zväz Bratislavy, vo výške 700,00 eur na projekt „Majstrovstvá Bratislavy 2022 v atletike“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200207
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Atletika JOJO Lamač, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Letné potulky Bratislavou“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200203
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Golfový klub SSG, vo výške 500,00 eur na projekt „Denné golfové tábory v Bratislave“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200199
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Občianske združenie FinBras, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Detské olympijské hry“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200197
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Bratislavský zväz malého futbalu, o. z., vo výške 500,00 eur na projekt „Malý futbal v Bratislave pre všetkých“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 21.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 22.6.2022
Dátum účinnosti: 23.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200194
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, BALANCE HARMONY ACTIVE – zdravie, šport, vzdelanosť, vo výške 500,00 eur na projekt „Letné športové tábory pre deti od 5 – 15 rokov“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200191
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, DHZ Devínska Nová Ves, o. z., vo výške 500,00 eur na projekt „Kolektív hasičskej mládeže“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200189
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Slovenský skauting, 91. zbor Bratislava, vo výške 500,00 eur na projekt „Divoký západ – letný skautský tábor 2022“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 20.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 20.6.2022
Dátum účinnosti: 21.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200188
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Golfový klub SSG, vo výške 500,00 eur na projekt „Majstrovstvá základných a stredných škôl v golfe 2022“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200185
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Vysokoškolský športový klub FTVŠ UK Lafranconi, vo výške 500,00 eur na projekt „VŠK UK – Mladé plavecké „rakety“ z Lafka“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200184
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Slovenský skauting, Bratislavská skautská rada, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Podpora záujmov a vzdelávania mládeže“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 14.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200183
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, H&T Dance Comapny, vo výške 500,00 eur na projekt „H&T pod hviezdami 2022“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 21.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 21.6.2022
Dátum účinnosti: 22.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200178
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Folklórne štúdio Devín, vo výške 500,00 eur na projekt „Sústredenie 2022 – FS Devín“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 20.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 20.6.2022
Dátum účinnosti: 21.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200115
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Nezisková organizácia Centrum pre rodinu Kvapka, vo výške 600,00 eur na projekt „Pomoc deťom v ťažkostiach“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200111
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Hájenka, vo výške 1 000,00 eur na projekt „DFS Hájenka – detský letný tábor 2022“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 9.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200099
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Združenie rodičov a priateľov pri Základnej škole Pri kríži, vo výške 500,00 eur na projekt „Pohni kostrou“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200095
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, ATELIÉR FANTÁZIE, občianske združenie, vo výške 500,00 eur na projekt „Letné fototábory ATELIÉRu FANTÁZIE“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200093
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Hojta, vo výške 1 000,00 eur na projekt „KarpatyRun – eco trail festival lesného behu“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 9.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200090
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady, vo výške 1 500,00 eur na projekt „Materiálno-technické zabezpečenie športovej činnosti klubu“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200078
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Folklórne združenie Madovec, vo výške 500,00 eur na projekt „Leto plné zážitkov“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 21.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 22.6.2022
Dátum účinnosti: 23.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200076
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Folklórne združenie Madovec, vo výške 500,00 eur na projekt „Poznaj históriu a život na zámku - Bojnice“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 21.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 22.6.2022
Dátum účinnosti: 23.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200041
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Dúbravský športový klub, vo výške 500,00 eur na projekt „Pohybové a športové hry, kondičný program pre deti od 5 -15 rokov“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Ars Bratislavensis

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.