Zahraničné pracovné cesty 2011: Jún

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
19.8.2011Perugia, Taliansko [PDF, 86 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Dvadsaťosemhodinový pracovný pobyt zástupcov Bratislavy v talianskom meste Perugii sa uskutočnil v súlade s vopred dohodnutým programom pôvodne určenom pre primátora Bratislavy Milana Ftáčnika, a to na pozvanie primátora Wladimira Boccaliho rok pred 50. výročím podpísania protokolu o spolupráci a priateľstve Bratislavy a Perugie z 28. júla 1962. Ako je známe, v minulosti sa s rôznorodou intenzitou rozvíjala najmä spolupráca vo sfére kultúry a umenia, pričom obidve mestá deklarovali záujem o kooperáciu aj v ďalších oblastiach pôsobnosti svojich samospráv, a to hlavne v oblasti vzdelávania, nadväzovania priamych kontaktov so školami i aktivitách vedúcich k podpore cestovného ruchu, ochrane historických pamiatok a životného prostredia i vzájomnej výmene informácií a komerčných činnostiach, ktoré by napomáhali rozvoju priateľstva, spolupráci a spoznávaniu kultúry a života svojich občanov.
15.8.2011Lyon, Francúzsko [PDF, 79 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
V dňoch 8. - 11.6.2011 sa vo francúzskom meste Lyon konala výročná konferencia a valné zhromaždenie členov European Cities marketing, ktorá sa venovala téme: “Ako môže byť sektor gastronómie výhodou a úspechom destinácie“. Okrem workshopov a prezentácii jednotlivých členov, ktorí evidujú úspechy v tejto oblasti, sa na valnom zhromaždení volili noví členovia dozornej rady a schvaľoval sa rozpočet a aktivity na budúci rok.
15.8.2011Lille, Francúzsko [PDF, 22 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Štvrtý míting pracovnej skupiny WG MA sa orientoval na aktuálnu problematiku rozvoja metropolitných území z hľadiska: nejednoznačnosti metód kooperácie, motivácie k zmenám na štátnej úrovni (úlohou WG MA nie je diktovať ale motivovať), problematiky aplikácie integrovaného strategického plánovania a pod.
Členovia WG MA, vzhľadom na dosiahnuté výsledky práce a aktuálnosť problematiky, odsúhlasili pokračovanie činnosti WG MA v roku 2012.
27.7.2011Viedeň, Rakúsko [PDF, 84 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Stretnutie sa uskutočnilo vo Viedni v sídle spoločnosti Vienna Communications Consulting GmbH. Zahraničná pracovná cesta sa uskutočnila s cieľom získania poznatkov o možných oblastiach cezhraničnej spolupráce medzi Magistrátom mesta Viedeň a Magistrátom hl. mesta SR BA v oblasti služieb občanom.
Zástupcom Magistrátu hl. mesta SR BA boli prezentované rôzne formy služieb v oblasti práce s verejnosťou, ktoré spoločnosť Vienna Communications Consulting poskytuje niektorým oddeleniam viedenského Magistrátu.
12.7.2011Ľvov, Ukrajina [PDF, 120 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Účelom cesty bola účasť na medzinárodnom workshope v rámci projektu CUPA, do ktorého sa mesto Bratislava zapojilo v roku 2010. Tento krát sa skupina odborníkov stretla v meste Ľvov na Ukrajine. Mesto Ľvov bude počas Majstrovstiev Európy vo futbale 2012 jedným z usporiadateľských miest a za týmto účelom už takmer dokončilo nový futbalový štadión. Nevyriešenou však ostala otázka ďalšieho rozvoja okolia štadióna. Účastníci z mnohých krajín Európy a Severnej Ameriky odprezentovali skúsenosti z vlastných miest a počas dvoch dní navrhli aj ideálne riešenie pre mesto Ľvov.
1.7.2011Ostrihom, Maďarsko [PDF, 25 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
V rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - Slovenská republika 2007- 2013 uskutočnil Spoločný technický sekretariát (STS) so sídlom v Budapešti stretnutie projektových partnerov v Ostrihome. Na stretnutí bolo prezentovaných niekoľko úspešne ukončených projektov, ktoré boli už zrealizované v rámci Programu.
21.6.2011Jeruzalem, Tel Aviv, Štát Izrael [PDF, 84 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Každoročne organizovaná konferencia usporadúvaná zástupcami štátu Izrael mala tento rok už 27. ročník. Konferencia sa konala v mestách Jeruzalém, Tel Aviv a Haifa pričom účastníci konferencie mali možnosť osobného stretnutia s primátormi týchto miest. Celá konferencia bola zameraná na vzájomné spoznanie sa primátorov a výmenu skúsenosti z komunálnej politiky. Účastníci konferencie mali možnosť spoznať sídlo a zloženie parlamentu nazývaného Knesset.
21.6.2011Ingolstadt, Nemecko [PDF, 93 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
V termíne od 7.6. do 8.6.2011 sa uskutočnila v nemeckom meste Ingolstadt konferencia so zameraním na Dunajskú stratégiu v kontexte s Európskou politikou a názvom konferencie „The EU Strategy for the Danube Region". Konferencia mala okrem hlavného rokovania aj pracovnú časť v 4 pracovných skupinách. Mesto Bratislava malo zastúpenie v pracovnej skupine č. 4 s názvom – Strengthening the Danube Region, v ktorej boli diskutované témy o bezpečnosti, organizovanej kriminalite a vážnej trestnej činnosti v dunajskom regióne.
14.6.2011Hustopeče, Česká republika [PDF, 219 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Medzinárodný seminár - XII. Dopravno-inžinierske dni.
Účastníci stretnutia sa oboznámili s problematikou mestských komunikácií z pohľadu investorov, správcov a zhotoviteľov z viacerých miest v ČR a SR a rozšírili si svoje odborné vedomosti v uvedenej problematike, z ktorých časť bude možné implementovať do činnosti na svojom pracovisku.
10.6.2011Praha, Česká republika [PDF, 79 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
5. České dopravné fórum, medzinárodná konferencia na tému: Aktuálne riešenia dopravy v metropolách Európy. Konferencia informovala o skúsenostiach tvorby mobility v mestách.
10.6.2011Oslo, Nórsko [PDF, 85 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Rozvoj a nová kultúra mobility v mestách. Prezentácia miest Oslo, Kodaň, Trondheim - nové aplikácie mobility v mestách.
Urbanistické rozmery medzinárodnej dostupnosti - projekt TEN T, stratégia základnej a rozvojovej siete TEN T v Európe.
10.6.2011Belehrad, Srbská republika [PDF, 97 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
5. Európska konferencia Danube Cities and Regions v Belehrade bola organizovaná združením Council of Danube Cities and Regions. Konferencia bola venovaná príprave Dunajskej stratégie, ktorá by mala byť schválená Európskym parlamentom dňa 24.06.2011.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 25.5.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2011 > Zahraničné pracovné cesty 2011: Jún

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.