Zahraničné pracovné cesty 2011: Máj

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.6.2011Rakúsko [PDF, 25 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Zahraničná pracovná cesta sa týkala projektu RECOM SK-AT, v rámci ktorého sa uskutočnil workshop na tému interkulturálny manažment.
1.6.2011Viľnius, Litva [PDF, 41 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Zasadnutie Stáleho výboru Únie hlavných miest Európskej únie (SC UCEU).
Nadobudnuté informácie naznačili, že prístupy jednotlivých miest k zmenám klímy síce majú rôzny charakter, no spája ich jeden cieľ - snaha o zabezpečenie lepšej kvality života z hľadiska úrovne životného prostredia.
1.6.2011Bordeaux, Francúzsko [PDF, 130 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Každoročné stretnutie Kooperačnej platformy organizácie EUROCITIES. Význam stretnutia spočíva v zabezpečení vysokej koncentrácie odborných zástupcov miest v oblasti medzinárodných vzťahov a koordinátorov miest pre EUROCITIES na jednom mieste, čím im poskytuje možnosť na osobné stretnutia, spoznávanie a vzájomnú výmenu skúseností.
1.6.2011Atény, Grécko [PDF, 160 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Pravidelné zasadnutie Stáleho výboru Únie hlavných miest strednej a juhovýchodnej Európy (UCSEEC). Členovia Stáleho výboru sa podieľali tohto roku formou prezentácií a diskusie na príprave 15. konferencie - hlavného stretnutia primátorov, ktoré sa uskutoční tohto roku pod záštitou mesta Kyjev a 3. Stretnutí mládeže, ktoré pripravuje mesto Viedeň.
1.6.2011Viedeň, Rakúsko [PDF, 85 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Účasť v panelovej diskusii umožnila prezentovať zámery hl. m. SR Bratislavy v rámci projektu Dunajská stratégia a nadviazanie kontaktov s partnermi z okolitých štátov.
1.6.2011Zlín, Česká republika [PDF, 84 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Účasť a prezentácia Bratislavskej mestskej karty na konferencii CARDFORUM, Zlín, zamerané na bezkontaktné technológie, mestskú kartu, mobilné platby a bezpečnosť.
1.6.2011Hohenau an der March, Rakúsko [PDF, 84 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Jednalo sa o ozrejmení zemepisnej blízkosti a krajinnej i ekonomickej vzájomnosti a prepojenosti trojmedzia Wienviertel – Južná Morava – Západné Slovensko so zameraním na spoločné vyhliadky do budúcnosti susedstva a spoločnej identity.
1.6.2011Frankfurt, Nemecko [PDF, 104 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Hlavné mesto Bratislava sa prezentovalo v rámci národnej expozície Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR).
18.5.2011Györ, Maďarsko [PDF, 86 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Stretnutie sa uskutočnilo na tému Región bez hraníc, témy sa týkali zlepšení zameraných na zvýšenie kvalifikácie a mobility pracovníkov na spoločnom trhu CENTROPE a rozvoja a propagácie podnikateľských lokalít v CENTROPE.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 14.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2011 > Zahraničné pracovné cesty 2011: Máj

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.