Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 12  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
26.5.2022Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre odd. SO pre IROP hl. mesta, na základe schválenia projektu s názvom "Refundácia miezd pracovníkov SO pre IROP KM Bratislava" v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program
Číslo zmluvy: OSORO16006
Dodávateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava, IČO: 50349287
Dátum uzatvorenia: 24. 5. 2022
Cena: 49 535,84 €
Oddelenie SO pre IROP
25.2.2022Zmluva o poskytnutí kompenzačného príspevku
Zmluva o poskytnutí kompenzačného príspevku za účelom poskytnutia kompenzačného príspevku na roky 2022 a 2023 Mestskej časti Bratislava - Staré Mesto.
Číslo zmluvy: MAGDG2200002
Dátum uzatvorenia: 23.02.2022
Dátum zverejnenia: 25.02.2022
Dátum účinnosti: 26.02.2022
Kancelária riaditeľa magistrátu
23.12.2021Zmluva o združení uzavretá podľa § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Zmluva o združení na realizáciu projektu "Rekonštrukcia Hojdany na Haburskej 2" medzi Hlavé mesto SR Bratislava a Mestská časť Bratislava-Ružinov
Číslo zmluvy: MAGDG21000430
Dátum uzatvorenia: 22.12.2021
Dátum zverejnenia: 23.12.2021
Dátum účinnosti: 24.12.2021
Sekcia správy nehnuteľností
24.11.2021Zmluva o poskytnutí NFP z EFRE a ŠR SR
Zmluva o poskytnutí NFP z EFRE a ŠR SR - baum_cityregion
Číslo zmluvy: nfp-000042
Dátum uzatvorenia: 28.10.2021
Oddelenie implementácie externého financovania
30.8.2021Zmluva č. KC/01/2021
Zmluva č. KC/01/2021 o spolupráci podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov
Číslo zmluvy: MAGDG2100294
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku za účelom poskytnutia nákladov na pokrytie denného tábora pre deti v CDR Repuls uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a spoločnosťou Lenovo.
Dátum uzatvorenia: 12. 07. 2021
Dátum zverejnenia: 30.08.2021
Dátum účinnosti: 31. 08. 2021
Dátum platnosti zmluvy do: 06.07.2021-16.07.2021
Názov oddelenia: Centrum pre deti a rodiny Repuls
18.8.2021Dodatok č. SSV/OSP/067/2021 k zmluve č. MAGTS2000067 o kompenzačnom príspevku
Dodatok č. SSV/OSP/067/2021 k zmluve č. MAGTS2000067 o poskytnutí finančného príspevku na účel skvalitnenia výkonu miestnej samosprávy vo výške 350 000 Eur z rozpočtu hlavného mesta v roku 2021.
Číslo dodatku zmluvy: MAGTS2100180
Dátum uzatvorenia: 18.08.2021
Dátum zverejnenia: 18.08.2021
Dátum účinnosti: 19.08.2021
Sekcia sociálnych vecí
25.5.2021Dodatok č.1 k zmluve o združení zo dňa 30.11.2020
Dodatok k zmluve o združení, predmetom ktorej bolo združenie na dosiahnutie dojednaného účelu po dohode a to na realizáciu projektu "Detské ihrisko Lamač - Malokarpatské námestie"
Dátum uzatvorenia: 30.04.2021
Dátum zverejnenia: 25.05.2021
Dátum účinnosti: 26.05.2021
8.12.2020Zmluva č. 888/2020 o poskytnutí dotácie na projekt
Zmluvná strana: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Cena za dielo: 20 000 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 08.12.2020
Dátum účinnosti: 09.12.2020
1.12.2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov v zmysle ust. § 269 ods. 2 ObZ
Predmet zmluvy: poskytnutie finančných prostriedkov za účelom rekonštrukcie Karloveskej knižnice na Jurigovom námestí č. 1
Dátum uzatvorenia: 30.11.2020
Dátum zverejnenia: 30.11.2020
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Mestská časť Bratislava – Karlova Ves, so sídlom Námestie sv. Františka 8, 842 62 Bratislava, IČO: 00 603 520
1.12.2020Zmluva o združení v zmysle § 829 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
Predmet zmluvy: združenie finančných prostriedkov pre projekt „Detské ihrisko Lamač – Malokarpatské námestie“
Dátum uzatvorenia: 30.11.2020
Dátum zverejnenia: 01.12.2020
Zmluvné strany:
Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, so sídlom Primaciálne námestie 1, 814 99 Bratislava, IČO: 00 603 481
Mestská časť Bratislava – Lamač, so sídlom Malokarpatské námestie 9, 841 03 Bratislava, IČO: 00 603 414
15.7.2020Zmluva č. KC/02/2020
Sponzorská zmluva medzi Lenovo CSR a Centrum pre deti a rodiny Repuls o poskytnutí finančných prostriedkov vo výške 1500€ na náklady súvisiace s realizáciou tábora pre deti bývajúce v Centre pre deti a rodiny Repuls.

Dátum uzatvorenia zmluvy: 10. 07. 2020
Dátum účinnosti: 15. 07. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: 13.07.2020 – 24.07.2020
Dátum zverejnenia: 15.07.2020
20.5.2020Zmluva č. MAGTS2000067 o kompenzačnom príspevku
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na účel skvalitnenia výkonu miestnej samosprávy vo výške 350 000 Eur z rozpočtu hlavného mesta v roku 2020.


Dátum uzatvorenia zmluvy: 27. 02. 2020
Dátum zverejnenia: 20.05.2020
Dátum účinnosti: 21. 05. 2020
Dátum platnosti zmluvy do: 31.12.2021
12.5.2020Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku
poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre odd. SO pre IROP hl. mesta, na základe schválenia projektu s názvom "Refundácia miezd zamestnancov SO pre IROP KM Bratislava" v rámci OP Integrovaný regionálny operačný program.

Dátum uzatvorenia: 05. 5. 2020
Dátum zverejnenia: 12. 5. 2020
25.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900422
Žiadateľ: H-PROBYT, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Rybárska brána 9
Príspevok vo výške: 2 955,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 25.09.2019
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Účinnosť zmluvy: 26.09.2019
25.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900420
Žiadateľ: RELAX THERMAL, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Jedlíkova 5253
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 25.09.2019
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Účinnosť zmluvy: 26.09.2019
25.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900421
Žiadateľ: H-PROBYT, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Gorkého 1
Príspevok vo výške: 2 955,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 25.09.2019
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Účinnosť zmluvy: 26.09.2019
25.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900419
Žiadateľ: MACH TRADE, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Obchodná 36
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 25.09.2019
Dátum zverejnenia: 25.09.2019
Účinnosť zmluvy: 26.09.2019
20.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900418
Žiadateľ: Váš správca, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Topoľčianska 7
Príspevok vo výške: 2 774,40 €
Dátum uzavretia zmluvy: 18.09.2019
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Účinnosť zmluvy: 21.09.2019
20.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900417
Žiadateľ: Váš správca, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Topoľčianska 5
Príspevok vo výške: 1 509,60 €
Dátum uzavretia zmluvy: 18.09.2019
Dátum zverejnenia: 20.09.2019
Účinnosť zmluvy: 21.09.2019
3.9.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900296
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Stavebné bytové družstvo BA IV
Príspevok na nehnuteľnosť – Eisnerova 42-44
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 26.08.2019
Dátum zverejnenia: 03.09.2019
Účinnosť zmluvy: 04.09.2019
20.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900321
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Bratislavská správcovská spoločnosť, s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Saratovská 6A-E
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 19.08.2019
Dátum zverejnenia: 20.08.2019
Účinnosť zmluvy: 21.08.2019
19.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MAGDG 1900292
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: HEDAK, a. s.
Príspevok na nehnuteľnosť – Mýtna 5
Príspevok vo výške: 3 000,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 15.08.2019
Dátum zverejnenia: 19.08.2019
Účinnosť zmluvy: 20.08.2019
12.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900305
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Správa objektov DNV plus, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – Š. Králika 20
Príspevok vo výške: 2 994,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12.8.2019
Dátum zverejnenia: 12.8.2019
Účinnosť zmluvy: 13.8.2019
12.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900304
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Správa objektov DNV, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – J. Smreka 20
Príspevok vo výške: 2 826,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12.8.2019
Dátum zverejnenia: 12.8.2019
Účinnosť zmluvy: 13.8.2019
12.8.2019Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
MGDG 1900302
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na odstraňovanie nelegálnych grafitov a antigrafitový náter
Žiadateľ: Správa objektov DNV plus, spol. s r. o.
Príspevok na nehnuteľnosť – I. Bukovčana 14
Príspevok vo výške: 2 994,00 €
Dátum uzavretia zmluvy: 12.8.2019
Dátum zverejnenia: 12.8.2019
Účinnosť zmluvy: 13.8.2019

Zobrazených je 25 z celkového počtu 292 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 12  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 18.3.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.