Faktúry - prehľad - archív dokumentov

Na internetovej stránke faktúr sú zverejňované evidované faktúry na tovary, služby, investičné práce v súlade s rozhodnutím primátora č. 22/2010 sú zodpovední zamestnanci magistrátu povinní zaevidované zmluvy, objednávky, faktúry zverejniť najneskôr do 10 pracovných dní.

Od začiatku roku 2011 hlavné mesto SR Bratislava zverejňuje na svojej oficiálnej internetovej stránke (www.bratislava.sk) všetky zmluvy, uzatvorené objednávky na tovary, služby či zaevidované faktúry. Rozhodnutie ide nad rámec zákona o slobodnom prístupe k informáciám, pretože verejnosť bude mať v elektronickej podobe k dispozícii aj všetky záväzné stanoviská hlavného mesta SR k investičnej činnosti na území Bratislavy.

 
 

Aktualizácia: 31.7.2013
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Faktúry > Faktúry - prehľad

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.