Aktuálne

 
Stránka zverejnovanie.bratislava.sk je verejným registrom odberateľských vzťahov v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z. Samospráva hlavného mesta SR Bratislavy vykoná v priebehu kalendárneho roka tisícky finančných operácií, uzatvorí stovky zmlúv a rozhodne o mnohých majetkových transakciách. V záujme zvyšovania verejnej kontroly pri nakladaní s verejnými financiami a hospodárení s mestským majetkom bratislavská samospráva zverejňuje všetky oficiálne dokumenty. Verejný register odberateľských vzťahov je centrálnym registrom zmlúv, objednávok, faktúr a rozhodnutí je zoznamom zmlúv uzatvorených s Hlavným mestom SR Bratislava od 1.1.2011. V súlade so zákonom č. 546/2010 nadobúdajú zmluvy účinnosť deň po zverejnení  na webovom sídle. Všetky sumy v tabuľkách sú uvádzané v eurách s DPH.
 

Nové články

 • Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54845/22
  Žiadateľ:
  Obsah podania : REKREAČNÁ CHATA PÚTNICKÁ UL.
  Lokalita: MČ Bratislava – Záhorská Bystrica
  Vydané dňa: 16. 06. 2022
  Zverejnené dňa: 28. 09. 2022

  viac

 • Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 52895/22
  Žiadateľ:
  Obsah podania : Prestavba a prístavba rodinného domu, Hviezdna ulica
  Lokalita: MČ Bratislava – Podunajské Biskupice
  Vydané dňa: 16. 06. 2022
  Zverejnené dňa: 28. 09. 2022

  viac

 • Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 54285/22
  Žiadateľ: Ing. arch. Juraj Antal
  Jakubovo námestie 2555/2, 811 09 Bratislava
  Obsah podania : Úprava časti strechy s vikierom v rámci podkrovného bytu na Povrazníckej ul.
  Lokalita: MČ Bratislava – Staré Mesto
  Vydané dňa: 10. 06. 2022
  Zverejnené dňa: 28. 09. 2022

  viac

 • Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 64882/21
  Žiadateľ: JAVISY, s.r.o.,Koprivnická 9/A
  841 01 Bratislava
  Obsah podania : Prístavba rodinného domu, spevnené plochy parkovania a vjazdu do podzemnej garáže a oporný múr na východnej hranici pozemku, Bellova ul.
  Lokalita: MČ Bratislava – Nové Mesto
  Vydané dňa: 09. 06. 2022
  Zverejnené dňa: 28. 09. 2022

  viac

 • Záväzné stanovisko k investičnej činnosti č. 53261/22
  Žiadateľ:
  Obsah podania : Rekonštrukcia a prestavba rodinného domu, Hasičská ulica, Spoločenská ulica, Trnávka
  Lokalita: MČ Bratislava – Ružinov
  Vydané dňa: 10. 06. 2022
  Zverejnené dňa: 28. 09. 2022

  viac

 • Faktúra MIB
  Faktúra - za zabezpečenie odborných konzultácií žiadateľom vo výzve Nadácie mesta Bratislavy Funkčnejšie verejné priestory pre rok 2022 v rozsahu 12 hodín

  Dátum vystavenia faktúry: 27.09.2022
  Dodávateľ: Metropolitný inštitút Bratislavy
  Fakturované na základe vystavenej faktúry 27.9.2022 (na základe objednávky č. 1/2022 z 02.02.2022)

  300,00€

  viac


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.